گل انار

فرهنگی ، هنری ،ادبی و ...

 

 يه دونه انار دودونه انار   به به چقدر هندونه

 

 جينگ جينگ ساز ميا  از مركز ماهون ميا

 دست جيغ هورا

 

 

 اين هم خنده  جناب بخشدار ماهان

 

 

 

 حافظ خواني     حافظا  حافظا

 اين ها هم منتظرن تا نوبتشون بشه براشون فال حافظ بگيريم

 به به    احسنت

 بدون شرح

 

 

 اين بچه ديگه طاقتش سراومده  دلش هوس خوراكي كرده

 

 

 

 

 واي آش      بفرماين

 نوش جونتون

 حالا تشريف داشتين

 آق بابا و طايفه

 آواز خواني آق باباها

 دوباره ترانه خوني

 

 اينم آش با جاش

 زنده باشن آق بابا

 

 

نوشته شده در چهارشنبه دوم دی ۱۳۹۴ساعت 10:34 توسط همکاران مرکز ماهان |

 

نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۴ساعت 15:30 توسط همکاران مرکز ماهان |

 

 

 

تهيه  كارت دعوت هاي شب يلدا

 

اينم ادم برفي مركزمون

 

 

 

 

اينم اثر هنري خانم ابوالحسن زاده

 

 

نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۴ساعت 15:29 توسط همکاران مرکز ماهان |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۴ساعت 11:37 توسط همکاران مرکز ماهان |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۴ساعت 11:38 توسط همکاران مرکز ماهان |


نوشته شده در دوشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 10:17 توسط همکاران مرکز ماهان |

نوشته شده در چهارشنبه دوم بهمن ۱۳۹۲ساعت 13:55 توسط همکاران مرکز ماهان |


نوشته شده در چهارشنبه دوم بهمن ۱۳۹۲ساعت 13:52 توسط همکاران مرکز ماهان |
نوشته شده در چهارشنبه دوم بهمن ۱۳۹۲ساعت 13:50 توسط همکاران مرکز ماهان |

نوشته شده در دوشنبه نهم دی ۱۳۹۲ساعت 18:19 توسط همکاران مرکز ماهان |


نوشته شده در شنبه دوم آذر ۱۳۹۲ساعت 16:1 توسط همکاران مرکز ماهان |
نوشته شده در شنبه دوم آذر ۱۳۹۲ساعت 15:56 توسط همکاران مرکز ماهان |

نوشته شده در شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ساعت 14:5 توسط همکاران مرکز ماهان |
نوشته شده در شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ساعت 14:1 توسط همکاران مرکز ماهان |


نوشته شده در یکشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۲ساعت 10:53 توسط همکاران مرکز ماهان |
نوشته شده در یکشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۲ساعت 10:38 توسط همکاران مرکز ماهان |

نوشته شده در یکشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۲ساعت 10:35 توسط همکاران مرکز ماهان |
نوشته شده در سه شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۲ساعت 12:19 توسط همکاران مرکز ماهان |نوشته شده در سه شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۲ساعت 12:6 توسط همکاران مرکز ماهان |نوشته شده در سه شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۲ساعت 11:42 توسط همکاران مرکز ماهان |
نوشته شده در سه شنبه دوم مهر ۱۳۹۲ساعت 15:31 توسط همکاران مرکز ماهان |

نوشته شده در سه شنبه دوم مهر ۱۳۹۲ساعت 14:59 توسط همکاران مرکز ماهان |نوشته شده در سه شنبه دوم مهر ۱۳۹۲ساعت 14:56 توسط همکاران مرکز ماهان |
نوشته شده در سه شنبه دوم مهر ۱۳۹۲ساعت 14:38 توسط همکاران مرکز ماهان |
                                                                 


نوشته شده در چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۲ساعت 9:36 توسط همکاران مرکز ماهان |


                                                                


ادامه مطلب

نوشته شده در چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۲ساعت 9:14 توسط همکاران مرکز ماهان |

نوشته شده در سه شنبه پنجم شهریور ۱۳۹۲ساعت 11:38 توسط همکاران مرکز ماهان |

نوشته شده در سه شنبه پنجم شهریور ۱۳۹۲ساعت 11:36 توسط همکاران مرکز ماهان |

نوشته شده در سه شنبه پنجم شهریور ۱۳۹۲ساعت 11:32 توسط همکاران مرکز ماهان |

نوشته شده در سه شنبه پنجم شهریور ۱۳۹۲ساعت 11:32 توسط همکاران مرکز ماهان |